1etik 100era zenbakiak Afrikaans

# Writing your language Writing Reading
0 Zero Zero -
1 Bat Een -
2 Bi Twee -
3 Hiru Drie -
4 Lau Vier -
5 Bost Vyf -
6 Sei Ses -
7 Zazpi Sewe -
8 Zortzi Agt -
9 bederatzi Nege -
10 Hamar Tien -
11 Hamaika Elf -
12 Hamabi Twaalf -
13 Hamahiru Dertien -
14 Hamalau Veertien -
15 Hamabost Vyftien -
16 Hamasei Sestien -
17 Hamazazpi Sewentien -
18 Hamazortzi Agtien -
19 Hemeretzi Negentien -
20 Hogei Twintig -
21 Hogei bat Twintig -
22 Hogei bi Twee en twintig -
23 Hogei hiru Drie en twintig -
24 Hogei lau Vier en twintig -
25 Hogei bost Vyf en twintig -
26 Hogei sei Ses en twintig -
27 Hogei zazpi Sewe en twintig -
28 Hogei zortzi Twintig -
29 Hogei bederatzi Nege en twintig -
30 Hogeita hamar Dertig -
31 Hogeita bat Dertig een -
32 Hogeita bi Twee en dertig -
33 Hogeita hiru Drie en dertig -
34 Hogeita lau Dertig vier -
35 Hogeita bost Vyf en dertig -
36 Hogeita sei Ses en dertig -
37 Hogeita zazpi Sewe en dertig -
38 Hogeita zortzi Agt en dertig -
39 Hogeita bederatzi Dertig nege -
40 Berrogei Veertig -
41 Berrogei bat Een en veertig -
42 Berrogeita bi Veertig twee -
43 Berrogeita hiru Veertig drie -
44 Berrogeita lau Veertig vier -
45 Berrogeita bost Vyf en veertig -
46 Berrogeita sei Ses en veertig -
47 Berrogeita zazpi Veertig sewe -
48 Berrogeita zortzi Agt en veertig -
49 Berrogeita bederatzi Veertig nege -
50 Berrogeita Vyftig -
51 Berrogeita bat Vyftig een -
52 Berrogeita bi Twee en vyftig -
53 Berrogeita hiru Vyftig drie -
54 Berrogeita lau Vier en vyftig -
55 Berrogeita bost Vyf en vyftig -
56 Berrogeita sei Vyftig ses -
57 Berrogeita zazpi Sewe en vyftig -
58 Berrogeita zortzi Agt en vyftig -
59 Berrogeita bederatzi Vyftig nege -
60 Hirurogei Sestig -
61 Hirurogeita bat Een en sestig -
62 Hirurogeita bi Twee en sestig -
63 Hirurogeita hiru Sestig drie -
64 Hirurogeita lau Sestig vier -
65 Hirurogeita bost Vyf en sestig -
66 Hirurogeita sei Sestig -
67 Hirurogeita zazpi Sestig sewe -
68 Hirurogeita zortzi Sestig agt -
69 Hirurogeita bederatzi Sestig nege -
70 Hirurogeita Sewentig -
71 Hirurogeita hamar bat Sewentig -
72 Hirurogeita bi Twee en sewentig -
73 Hirurogeita hiru Sewentig drie -
74 Hirurogeita lau Vier en sewentig -
75 Hirurogeita hamabost Vyf en sewentig -
76 Hirurogeita sei Sewentig ses -
77 Hirurogeita zazpi Sewe en sewentig -
78 Hirurogeita zortzi Sewentig agt -
79 Hirurogeita bederatzi Sewentig nege -
80 Laurogei Tagtig -
81 Laurogei bat Tagtig een -
82 Laurogeita bi Twee en tagtig -
83 Laurogeita hiru Drie en tagtig -
84 Laurogeita lau Vier en tagtig -
85 Laurogeita bost Vyf en tagtig -
86 Laurogeita sei Ses en tagtig -
87 Laurogeita zazpi Sewe en tagtig -
88 Laurogeita zortzi Agt en tagtig -
89 Laurogeita bederatzi Nege en tagtig -
90 Laurogeita hamar Negentig -
91 Laurogeita bat Negentig een -
92 Laurogeita bi Negentig twee -
93 Laurogeita hiru Negentig drie -
94 Laurogeita lau Negentig vier -
95 Laurogeita bost Negentig vyf -
96 Laurogeita sei Negentig ses -
97 Laurogeita zazpi Negentig sewe -
98 Laurogeita zortzi Negentig agt -
99 Laurogeita bederatzi Negentig -
100 Ehun Een honderd -