1etik 100era zenbakiak Alemaniako

# Writing your language Writing Reading
0 Zero Null
1 Bat Eins
2 Bi Zwei
3 Hiru Drei
4 Lau Vier
5 Bost Fünf
6 Sei Sechs
7 Zazpi Sieben
8 Zortzi Acht
9 bederatzi Neun
10 Hamar Zehn
11 Hamaika Elf
12 Hamabi Zwölf
13 Hamahiru Dreizehn
14 Hamalau Vierzehn
15 Hamabost Fünfzehn
16 Hamasei Sechzehn
17 Hamazazpi Siebzehn
18 Hamazortzi Achtzehn
19 Hemeretzi Neunzehn
20 Hogei Zwanzig
21 Hogei bat Einundzwanzig
22 Hogei bi Zweiundzwanzig
23 Hogei hiru Dreiundzwanzig
24 Hogei lau Vierundzwanzig
25 Hogei bost Fϋnfundzwanzig
26 Hogei sei Sechsundzwanzig
27 Hogei zazpi Siebenundzwanzig
28 Hogei zortzi Achtundzwanzig
29 Hogei bederatzi Neunundzwanzig
30 Hogeita hamar Dreißig
31 Hogeita bat Einunddreißig
32 Hogeita bi Zweiunddreißig
33 Hogeita hiru Dreiunddreißig
34 Hogeita lau Vierunddreißig
35 Hogeita bost Fϋnfunddreißig
36 Hogeita sei Sechsunddreißig
37 Hogeita zazpi Siebenunddreißig
38 Hogeita zortzi Achtunddreißig
39 Hogeita bederatzi Neununddreißig
40 Berrogei Vierzig
41 Berrogei bat Einundvierzig
42 Berrogeita bi Zweiundvierzig
43 Berrogeita hiru Dreiundvierzig
44 Berrogeita lau Vierundvierzig
45 Berrogeita bost Fϋnfundvierzig
46 Berrogeita sei Sechsundvierzig
47 Berrogeita zazpi Siebenundvierzig
48 Berrogeita zortzi Achtundvierzig
49 Berrogeita bederatzi Neunundvierzig
50 Berrogeita Fϋnfzig
51 Berrogeita bat Einundfϋnfzig
52 Berrogeita bi Zweiundfϋnfzig
53 Berrogeita hiru Dreiundfϋnfzig
54 Berrogeita lau Vierundfϋnfzig
55 Berrogeita bost Fϋnfundfϋnfzig
56 Berrogeita sei Sechsundfϋnfzig
57 Berrogeita zazpi Siebenundfϋnfzig
58 Berrogeita zortzi Achtundfϋnfzig
59 Berrogeita bederatzi Neunundfünfzig
60 Hirurogei Sechzig
61 Hirurogeita bat Einundsechzig
62 Hirurogeita bi Zweiundsechzig
63 Hirurogeita hiru Dreiundsechzig
64 Hirurogeita lau Vierundsechzig
65 Hirurogeita bost Fϋnfundsechzig
66 Hirurogeita sei Sechsundsechzig
67 Hirurogeita zazpi Siebenundsechzig
68 Hirurogeita zortzi Achtundsechzig
69 Hirurogeita bederatzi Neunundsechzig
70 Hirurogeita Siebzig
71 Hirurogeita hamar bat Einundsiebzig
72 Hirurogeita bi Zweiundsiebzig
73 Hirurogeita hiru Dreiundsiebzig
74 Hirurogeita lau Vierundsiebzig
75 Hirurogeita hamabost Fϋnfundsiebzig
76 Hirurogeita sei Sechsundsiebzig
77 Hirurogeita zazpi Siebenundsiebzig
78 Hirurogeita zortzi Achtundsiebzig
79 Hirurogeita bederatzi Neunundsiebzig
80 Laurogei Achtzig
81 Laurogei bat Einundachtzig
82 Laurogeita bi Zweiundachtzig
83 Laurogeita hiru Dreiundachtzig
84 Laurogeita lau Vierundachtzig
85 Laurogeita bost Fϋnfundachtzig
86 Laurogeita sei Sechsundachtzig
87 Laurogeita zazpi Siebenundachtzig
88 Laurogeita zortzi Achtundachtzig
89 Laurogeita bederatzi Neunundachtzig
90 Laurogeita hamar Neunzig
91 Laurogeita bat Einundneunzig
92 Laurogeita bi Zweiundneunzig
93 Laurogeita hiru Dreiundneunzig
94 Laurogeita lau Vierundneunzig
95 Laurogeita bost Fϋnfundneunzig
96 Laurogeita sei Sechsundneunzig
97 Laurogeita zazpi Siebenundneunzig
98 Laurogeita zortzi Achtundneunzig
99 Laurogeita bederatzi Neunundneunzig
100 Ehun Hundert