1etik 100era zenbakiak Finlandiako

# Writing your language Writing Reading
0 Zero Nolla
1 Bat Yksi
2 Bi Kaksi
3 Hiru Kolme
4 Lau Neljä
5 Bost Viisi
6 Sei Kuusi
7 Zazpi Seitsemän
8 Zortzi Kahdeksan
9 bederatzi Yhdeksän
10 Hamar Kymmenen
11 Hamaika Yksitoista
12 Hamabi Kaksitoista
13 Hamahiru Kolmetoista
14 Hamalau Neljätoista
15 Hamabost Viisitoista
16 Hamasei Kuusitoista
17 Hamazazpi Seitsemäntoista
18 Hamazortzi Kahdeksantoista
19 Hemeretzi Yhdeksäntoista
20 Hogei Kaksikymmentä
21 Hogei bat Kaksikymmentäyksi
22 Hogei bi Kaksikymmentäkaksi
23 Hogei hiru Kaksikymmentä kolme
24 Hogei lau Kaksikymmentäneljä
25 Hogei bost Kaksikymmentäviisi
26 Hogei sei Kaksikymmentä kuusi
27 Hogei zazpi Kaksikymmentä seitsemän
28 Hogei zortzi Kaksikymmentäkahdeksan
29 Hogei bederatzi Kaksikymmentä yhdeksän
30 Hogeita hamar Kolmekymmentä
31 Hogeita bat Kolmekymmentäyksi
32 Hogeita bi Kolmekymmentäkaksi
33 Hogeita hiru Kolmekymmentä kolme
34 Hogeita lau Kolmekymmentä neljä
35 Hogeita bost Kolmekymmentä viisi
36 Hogeita sei Kolmekymmentä kuusi
37 Hogeita zazpi Kolmekymmentäseitsemän
38 Hogeita zortzi Kolmekymmentä kahdeksan
39 Hogeita bederatzi Kolmekymmentä yhdeksän
40 Berrogei Neljäkymmentä
41 Berrogei bat Neljäkymmentä yksi
42 Berrogeita bi Neljäkymmentä kaksi
43 Berrogeita hiru Neljäkymmentä kolme
44 Berrogeita lau Neljäkymmentä neljä
45 Berrogeita bost Neljäkymmentäviisi
46 Berrogeita sei Neljäkymmentä kuusi
47 Berrogeita zazpi Neljäkymmentä seitsemän
48 Berrogeita zortzi Neljäkymmentä kahdeksan
49 Berrogeita bederatzi Neljäkymmentä yhdeksän
50 Berrogeita Viisikymmentä
51 Berrogeita bat Viisikymmentä yksi
52 Berrogeita bi Viisikymmentä kaksi
53 Berrogeita hiru Viisikymmentä kolme
54 Berrogeita lau Viisikymmentä neljä
55 Berrogeita bost Viisikymmentä viisi
56 Berrogeita sei Viisikymmentä kuusi
57 Berrogeita zazpi Viisikymmentä seitsemän
58 Berrogeita zortzi Viisikymmentä kahdeksan
59 Berrogeita bederatzi Viisikymmentä yhdeksän
60 Hirurogei Kuusikymmentä
61 Hirurogeita bat Kuusikymmentä yksi
62 Hirurogeita bi Kuusikymmentä kaksi
63 Hirurogeita hiru Kuusikymmentäkolme
64 Hirurogeita lau Kuusikymmentä neljä
65 Hirurogeita bost Kuusikymmentä viisi
66 Hirurogeita sei Kuusikymmentä kuusi
67 Hirurogeita zazpi Kuusikymmentä seitsemän
68 Hirurogeita zortzi Kuusikymmentä kahdeksan
69 Hirurogeita bederatzi Kuusikymmentä yhdeksän
70 Hirurogeita Seitsemänkymmentä
71 Hirurogeita hamar bat Seitsemänkymmentä yksi
72 Hirurogeita bi Seitsemänkymmentä kaksi
73 Hirurogeita hiru Seitsemänkymmentä kolme
74 Hirurogeita lau Seitsemänkymmentä neljä
75 Hirurogeita hamabost Seitsemänkymmentä viisi
76 Hirurogeita sei Seitsemänkymmentä kuusi
77 Hirurogeita zazpi Seitsemänkymmentä seitsemän
78 Hirurogeita zortzi Seitsemänkymmentä kahdeksan
79 Hirurogeita bederatzi Seitsemänkymmentä yhdeksän
80 Laurogei Kahdeksankymmentä
81 Laurogei bat Kahdeksankymmentä yksi
82 Laurogeita bi Kahdeksankymmentä kaksi
83 Laurogeita hiru Kahdeksankymmentä kolme
84 Laurogeita lau Kahdeksankymmentä neljä
85 Laurogeita bost Kahdeksankymmentä viisi
86 Laurogeita sei Kahdeksankymmentä kuusi
87 Laurogeita zazpi Kahdeksankymmentä seitsemän
88 Laurogeita zortzi Kahdeksankymmentä kahdeksan
89 Laurogeita bederatzi Kahdeksankymmentä yhdeksän
90 Laurogeita hamar Yhdeksänkymmentä
91 Laurogeita bat Yhdeksänkymmentäyksi
92 Laurogeita bi Yhdeksänkymmentä kaksi
93 Laurogeita hiru Ninety kolme
94 Laurogeita lau Ninety neljä
95 Laurogeita bost Yhdeksänkymmentä viisi
96 Laurogeita sei Yhdeksänkymmentä kuusi
97 Laurogeita zazpi Yhdeksänkymmentäseitsemän
98 Laurogeita zortzi Yhdeksänkymmentäkahdeksan
99 Laurogeita bederatzi Yhdeksänkymmentä yhdeksän
100 Ehun Sata