1etik 100era zenbakiak Frantziako

# Writing your language Writing Reading
0 Zero Zéro
1 Bat Une/Un
2 Bi Deux
3 Hiru Trois
4 Lau Quatre
5 Bost Cinq
6 Sei Six
7 Zazpi Sept
8 Zortzi Huit
9 bederatzi Neuf
10 Hamar Dix
11 Hamaika Onze
12 Hamabi Douze
13 Hamahiru Treize
14 Hamalau Quatorze
15 Hamabost Quinze
16 Hamasei Seize
17 Hamazazpi Dix-sept
18 Hamazortzi Dix-huit
19 Hemeretzi Dix-neuf
20 Hogei Vingt
21 Hogei bat Vingt-et-un
22 Hogei bi Vingt-deux
23 Hogei hiru Vingt-trois
24 Hogei lau Vingt-quatre
25 Hogei bost Vingt cinq
26 Hogei sei Vingt-six
27 Hogei zazpi Vingt-sept
28 Hogei zortzi Vingt huit
29 Hogei bederatzi Vingt-neuf
30 Hogeita hamar Trente
31 Hogeita bat Trente et un
32 Hogeita bi Trente-deux
33 Hogeita hiru Trente-trois
34 Hogeita lau Trente-quatre
35 Hogeita bost Trente-cinq
36 Hogeita sei Trente-six
37 Hogeita zazpi Trente-sept
38 Hogeita zortzi Trente-huit
39 Hogeita bederatzi Trente-neuf
40 Berrogei Quarante
41 Berrogei bat Quarante-et-un
42 Berrogeita bi Quarante-deux
43 Berrogeita hiru Quarante-trois
44 Berrogeita lau Quarante-quatre
45 Berrogeita bost Quarante-cinq
46 Berrogeita sei Quarante-six
47 Berrogeita zazpi Quarante-sept
48 Berrogeita zortzi Quarante-huit
49 Berrogeita bederatzi Quarante-neuf
50 Berrogeita Cinquante
51 Berrogeita bat Cinquante-et-un
52 Berrogeita bi Cinquante-deux
53 Berrogeita hiru Cinquante-trois
54 Berrogeita lau Cinquante-quatre
55 Berrogeita bost Cinquante-cinq
56 Berrogeita sei Cinquante-six
57 Berrogeita zazpi Cinquante-sept
58 Berrogeita zortzi Cinquante-huit
59 Berrogeita bederatzi Cinquante neuf
60 Hirurogei Soixante
61 Hirurogeita bat Soixante-et-un
62 Hirurogeita bi Soixante-deux
63 Hirurogeita hiru Soixante-trois
64 Hirurogeita lau Soixante-quatre
65 Hirurogeita bost Soixante-cinq
66 Hirurogeita sei Soixante-six
67 Hirurogeita zazpi Soixante-sept
68 Hirurogeita zortzi Soixante-huit
69 Hirurogeita bederatzi Soixante-neuf
70 Hirurogeita Soixante-dix/Septante
71 Hirurogeita hamar bat Soixante-et-onze
72 Hirurogeita bi Soixante-douze
73 Hirurogeita hiru Soixante-treize
74 Hirurogeita lau Soixante-quatorze
75 Hirurogeita hamabost Soixante-quinze
76 Hirurogeita sei Soixante-seize
77 Hirurogeita zazpi Soixante-dix-sept
78 Hirurogeita zortzi Soixante-dix-huit
79 Hirurogeita bederatzi Soixante-dix-neuf
80 Laurogei Quatre-vingts
81 Laurogei bat Quatre-vingt-un
82 Laurogeita bi Quatre-vingt-deux
83 Laurogeita hiru Quatre-vingt-trois
84 Laurogeita lau Quatre-vingt-quatre
85 Laurogeita bost Quatre-vingt-cinq
86 Laurogeita sei Quatre-vingt-six
87 Laurogeita zazpi Quatre-vingt-sept
88 Laurogeita zortzi Quatre vingt-huit
89 Laurogeita bederatzi Quatre-vingt neuf
90 Laurogeita hamar Quatre-vingt-dix
91 Laurogeita bat Quatre-vingt-onze
92 Laurogeita bi Quatre-vingt-douze
93 Laurogeita hiru Quatre-vingt treise
94 Laurogeita lau Quatre-vingt quatorze
95 Laurogeita bost Quatre-vingt quinze
96 Laurogeita sei Quatre-vingt seize
97 Laurogeita zazpi Quatre-vingt dix sept
98 Laurogeita zortzi Quatre-vingt dix huit
99 Laurogeita bederatzi Quatre-vingt dix neuf
100 Ehun Cent