1etik 100era zenbakiak Holandako

# Writing your language Writing Reading
0 Zero Nul -
1 Bat één -
2 Bi Twee -
3 Hiru Drie -
4 Lau Vier -
5 Bost Vijf -
6 Sei Zes -
7 Zazpi Zeven -
8 Zortzi Acht -
9 bederatzi Negen -
10 Hamar Tien -
11 Hamaika Elf -
12 Hamabi Twaalf -
13 Hamahiru Dertien -
14 Hamalau Veertien -
15 Hamabost Vijftien -
16 Hamasei Zestien -
17 Hamazazpi Zeventien -
18 Hamazortzi Achttien -
19 Hemeretzi Negentien -
20 Hogei Twintig -
21 Hogei bat Eenentwintig -
22 Hogei bi Tweeëntwintig -
23 Hogei hiru Drieëntwintig -
24 Hogei lau Vierentwintig -
25 Hogei bost Vijfentwintig -
26 Hogei sei Zesentwintig -
27 Hogei zazpi Zevenentwintig -
28 Hogei zortzi Achtentwintig -
29 Hogei bederatzi Negenentwintig -
30 Hogeita hamar Dertig -
31 Hogeita bat Eenendertig -
32 Hogeita bi Tweeëndertig -
33 Hogeita hiru Drieëndertig -
34 Hogeita lau Vierendertig -
35 Hogeita bost Vijfendertig -
36 Hogeita sei Zesendertig -
37 Hogeita zazpi Zevenendertig -
38 Hogeita zortzi Achtendertig -
39 Hogeita bederatzi Negenendertig -
40 Berrogei Veertig -
41 Berrogei bat Eenenveertig -
42 Berrogeita bi Tweeenveertig -
43 Berrogeita hiru Drieënveertig -
44 Berrogeita lau Vierenveertig -
45 Berrogeita bost Vijfenveertig -
46 Berrogeita sei Zesenveertig -
47 Berrogeita zazpi Zevenenveertig -
48 Berrogeita zortzi Achtenveertig -
49 Berrogeita bederatzi Negenenveertig -
50 Berrogeita Vijftig -
51 Berrogeita bat Eenenvijftig -
52 Berrogeita bi Tweeënvijftig -
53 Berrogeita hiru Drieënvijftig -
54 Berrogeita lau Vierenvijftig -
55 Berrogeita bost Vijfenvijftig -
56 Berrogeita sei Zesenvijftig -
57 Berrogeita zazpi Zevenenvijftig -
58 Berrogeita zortzi Achtenvijftig -
59 Berrogeita bederatzi Negenenvijftig -
60 Hirurogei Zestig -
61 Hirurogeita bat Eenenzestig -
62 Hirurogeita bi Tweeënzestig -
63 Hirurogeita hiru Drieënzestig -
64 Hirurogeita lau Vierenzestig -
65 Hirurogeita bost Vijfenzestig -
66 Hirurogeita sei Zesenzestig -
67 Hirurogeita zazpi Zevenenzestig -
68 Hirurogeita zortzi Achtenzestig -
69 Hirurogeita bederatzi Negenenzestig -
70 Hirurogeita Zeventig -
71 Hirurogeita hamar bat Eenenzeventig -
72 Hirurogeita bi Tweeënzeventig -
73 Hirurogeita hiru Zeventig drie -
74 Hirurogeita lau Vierenzeventig -
75 Hirurogeita hamabost Vijfenzeventig -
76 Hirurogeita sei Zesenzeventig -
77 Hirurogeita zazpi Zeventig zeven -
78 Hirurogeita zortzi Achtenzeventig -
79 Hirurogeita bederatzi Negenenzeventig -
80 Laurogei Tachtig -
81 Laurogei bat Eenentachtig -
82 Laurogeita bi Tweeëntachtig -
83 Laurogeita hiru Drieëntachtig -
84 Laurogeita lau Vierentachtig -
85 Laurogeita bost Vijfentachtig -
86 Laurogeita sei Zesentachtig -
87 Laurogeita zazpi Zevenentachtig -
88 Laurogeita zortzi Achtentachtig -
89 Laurogeita bederatzi Negenentachtig -
90 Laurogeita hamar Negentig -
91 Laurogeita bat Eenennegentig -
92 Laurogeita bi Tweeënnegentig -
93 Laurogeita hiru Drieënnegentig -
94 Laurogeita lau Vierennegentig -
95 Laurogeita bost Vijfennegentig -
96 Laurogeita sei Zesennegentig -
97 Laurogeita zazpi Negentig zeven -
98 Laurogeita zortzi Achtennegentig -
99 Laurogeita bederatzi Negenennegentig -
100 Ehun Honderd -